“Grønlands indlandsis” streamet direkte fra Aarhus Universitet 24. nov. i Vejby Forsamlinshus kl. 19.00

Vi hører ofte i medierne at Indlandsisen på Grønland smelter, og at en total afsmeltning ultimativt kan føre til en global stigning i havspejlet på op til 7 m. Men hvad ved vi egentlig om Indlandsisen? Hvor længe har den eksisteret? Hvad gemmer sig i grunden under isen? Og hvor følsom er isen over for klimavariationer? Det er nogle af de spørgsmål du får belyst under foredraget.

Du får også indsigt i hvornår Indlandsisen blev dannet og hvordan Grønland så ud før isen kom. Hør endvidere om hvordan Indlandsisen har ændret Grønlands landskab og har dannet nogle af verdens mest spektakulære fjordsystemer. For at kunne aflure isens evne til at forme landskaber, udnytter forskerne bl.a. at elementarpartikler fra supernovaer og Big Bang skaber nye isotoper i det grønlandske grundfjeld.

Forskerne har i de senere år løftet sløret for hvilke hemmeligheder der gemmer sig under Indlandsisen – bl.a. har de fundet meteorkratere og kanaler på størrelse med Grand Canyon. Fundet af meteorkraterne er så nyt at undersøgelserne endnu ikke er afsluttet. Under foredraget vil du høre om hvordan arbejdet med at datere meteorkraterne skrider frem samt hvilken effekt meteornedslagene måske havde på datidens klima.

Hør afslutningsvis om hvordan den globale opvarmning påvirker Indlandsisen i dag, og hvad fremtiden byder på – overlever Indlandsisen eller er den dødsdømt?

 

 

 

 ForelæserNicolaj Krog Larsen, professor i kvartærgeologi ved Globe Institute, Københavns Universitet.
Nicolaj Krog Larsen fik interesse for naturen og geologien tidligt i sit liv og især en tur til Grønland i syvende klasse vakte interessen for Indlandsisen og de landskaber den kan frembringe. I 2010 modtog Nicolaj ’Ung Eliteforskerpris’ i forbindelse med en større bevilling fra det danske forskningsråd. Bevillingen skulle bruges til at udvikle nye metoder til at undersøge hvordan den sydlige del af Indlandsisen reagerede på naturlige klimavariationer. I øjeblikket er blikket rettet mod Nordgrønland, hvor en stor bevilling fra Villum Fonden har gjort det muligt at fortsætte undersøgelserne i et af de mest ugæstfrie steder i Grønland.
Nicolaj Krog Larsen har deltaget i tyve ekspeditioner til Arktis, hvoraf de fleste i Grønland. Udover arktisk forskning – underviser og forsker Nicolaj også i istidsgeologi i Danmark. Han er involveret i flere projekter der har til formål at kortlægge og forstå dannelsen af istidslandskaber samt at udforske istidshistorien i Danmark og resten af Skandinavien.
Nicolaj Krog Larsen er uddannet geolog fra Aarhus Universitet og efter et ophold ved Lunds Universitet i fire år vendte han tilbage til Institut for Geoscience og Arktisk Forskningscenter på Aarhus Universitet hvor han de senere år var lektor indtil han for nylig blev professor ved Københavns Universitet (Foto: Anders Bjørk.)

ForelæserDavid Lundbek Egholm, professor i geofysik ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.
David Lundbek Egholm er uddannet i fysik og geofysik fra Aarhus Universitet og opnåede her en ph.d.-grad. Derefter arbejdede David i Melbourne, Australien, hvilket var med til at skabe hans interesse for Jordens overflade. Dengang handlede hans forskning om floder under varme himmelstrøg, men da han i 2004 kom tilbage til Danmark kom det hurtigt til at handle om gletsjere og istider.
Matematik er et vigtigt værktøj i Davids Lundbek Egholmforskning hvor computersimuleringer af de langsomme geologiske processer altid bliver bragt i spil på den ene eller anden måde. Denne kombination af teori og observationer er igennem årene blevet til en række artikler i det anerkendte tidsskrift Nature hvori David bl.a. har dokumenteret at bjergkædernes højde påvirkes af Jordens klima.
David Lundbek Egholms forskning retter sig i disse år mod Grønland hvor David og hans forskningsgruppe forsøger at fastslå hvor stort isskjoldet har været i fortiden og hvor følsomt det er over for klimaændringer. (Foto: Ada Lundbek Egholm.)

Del på Facebook