Håsum Kirke

Kirken er fra perioden omkring 1050-1100. Den lille romanske kirke har først bestået af langhus, kor og korrunding (apsis). Tårnet er sengotisk og af langt senere dato.

Adskillige af granitstenene (kvadrene) bærer spor af ild. En brand af kirken (langt tilbage i tiden) er sandsynligvis også årsag til, at koret ligger usædvanlig skævt i forhold til kirkeskibet. Flere steder på sydmuren kan man se, at granitkvadre er erstattet af mursten, ligesom alle resterne af de oprindelige vinduer på sydsiden er forsvundet.

Hvad tårnet angår, er det en blanding af rå granitsten, røde munkesten, og efter en istandsættelse i 1871 – også røde mursten. I tårnets sydside findes en nu tilmuret dør, der førte ind til en begravelsesplads, der var indrettet for slægten Glob, der ejede Vellumgård. De tyske kejserlige tropper, der under general Wallensteins anførelse trængte op i Jylland i år 1626, skal have ryddet Glob’ernes gravsted for at give plads til en af deres døde officerer.

Granitdøbefonten med tovsnoninger er afgjort Håsum Kirkes ældste inventar. Dåbsfadet er fra år 1677. Fontehimlen er senrenæssance.

Altertavlen, der er malet omkring år 1744, er ikke noget stort kunstværk, men motiverne er godt og centralt valgt. Set fra venstre forestiller felterne: Moses som får lovens tavler. Teksten ovenover tilføjer: “Og nøden og sandheden er blevet til ved Jesus Kristus”. Midterfeltet viser den hellige nadver, og endelig til højre: et menneske, der krones – bemærk teksten ovenover: “Vær tro indtil døden, og jeg vil give dig livets krone”.

Prædikestolen er fra midten af 1700-tallet. I de fire felter er de fire evangelister malet. Malerierne i sig selv er ikke særlig fremragende, men ideen med at pege hen på de fire centrale forkyndere fra det Ny Testamente netop der, hvor ordet i dag forkyndes, er god.

Håsum kirke er normalt lukket, men der er mulighed for at låne en nøgle hos graveren (nærmere oplysninger på informationstavlen ved kirken).

Håsumm sogn indgår i pastoratet Brøndum, Hvidbjerg, Håsum og Ramsinig pastorat, hvor Daniel Vigtoft Jakobsen er sognepræst.