Hvad er Sydvest Salling

Hvad er Sydvest Salling klyngen?

Et samarbejde mellem frivillige lokale kræfter i Håsum, Ramsing, Vejby, Lem og Skive Kommune

Sydvest Salling har det hovedformål at samarbejde og udvikle de 4 sogne på lokalbefolkningens præmisser. Dette skal ske gennem samarbejde med alle parter i området, såvel private, foreninger, erhvervsliv og det offentlige.

Fundamentet for projektet er aktiv borgerinddragelse, hvor alle har mulighed for at bidrage, uanset om der er tale om privatpersoner, foreninger, institutioner eller erhvervsdrivende.

Målet er at udbygge samarbejdet og sammenholdet for gennemføre forskellige udviklingsprojekter – store som små – og som er produkter af de frivillige arbejdsgrupper, eller som forslag fra andre dele af lokalbefolkningen.

Målet er også at sikre, at området er en aktiv egn, hvor der sker noget, hvor mange er aktive og deltager i hele klyngens arrangementer både som aktiv i planlægning, forberedelsen og afvikling og som almindelig deltager.

Hvis vi ikke selv gør noget, så sker der ikke noget.

Samarbejde er en forudsætning for at realisere tanker og ideer.