Stiforbindelse fra Ramsing til Håsum Enge

Fra  Torpvej tæt på Ramsing fører der en græssti ned over morænebakken til Landevejen i Håsum ved Håsum Gl. Præstegård. Fra bakkekanten er der en betagende udsigt ud over Venø Bugt med Struer i baggrunden og ind til skovene i Gl. Rønbjerg.

.Krydser man den gennemgående vej Landevejen kommer man ud til menighedsskoven i Håsum Enge. Her er opstillet i regi af naturparken et flot bordbænkesæt i egetræ sammen med et dobbelt Infokortborde. Herfra kan dreje mod Bustrup og Lem i vestlig retning. Drejer man mod øst kommer man ud til Trævel Å. Kort tid herefter er der en afmærket sti imod Lavhede og Egebjergmed mulighed for at komme ud til diget på Hostrupvej med Geddal Strandenge på den anden side af diget.

Fortsætter man længere mod øst er der stiforbindelse op igennem Vellumgård Plantage/Lavhede Plantage ud til Holstebrovej/Skivevej imod Gl. Rønbjerg .