Om Landsbyklyngen Sydvest Salling

Ramsing, Lem, Håsum og Vejby startede i 2015 et samarbejde, med foreningerne Haasum-Ramsing Borgerforening, Lem Borger og Samlingshus, Vejby Forsamlingshus og Håsumhus som moderforeninger. Der bor ca. 1700 i Landsbyklyngen.

I et tæt samarbejde med Skive Kommune blev dannet en landsbyklynge: Sydvest Salling. Klyngen kom med i et udviklingsarbejde startet af DGI, Lokale og Anlægsfonden og Realdania – og selvfølgelig Skive Kommune som medspiller.

Klyngen Sydvest Sallings mål er at bevare og udvikle området, som et attraktivt område, med et godt foreningsliv, et rigt kulturliv, gode arbejdspladser, med indkøbsmuligheder og håndværkere til at klare hverdagen og med gode muligheder for børnepasning, undervisning og ældreomsorg.

Klyngens styregruppe har gennem årene siden start erfaret, at landsbyerne står stærkere sammen, i løbet af 2020 bliver der adgang til Fiberbredbånd i hele klyngen. Konceptet passer til de nye lovkrav om, at der skal arbejdes for udvikling og tilpasning i landområderne. Samarbejdet mellem de 4 landsbyer styrkes, da klyngesamarbejdet er borgerdrevet.