Stiforbindelse fra Håsum Enge til Gl. Rønbjerg

Der er  i regi af Naturpark Flyndersø-Sønderlem Vig og i forståelse med områdets skovejere etableret en stiforbindelse for gående og almindelige cyklister mellem Håsum Enges østlige del tæt på den gamle hovedgård Kjærgårdsholm op igennem Vellumgård Plantage/Lavhede Plantage beliggende på et plateau skabt i den sidste Istid  og ud  til Gl. Rønbjerg ved Holstenbrovej/Skivevej. Ruten er markeret med GULE PRIKKER på oversigtskortet.

På vejen ud til Holstebrovej/Skivevej kan man opleve af  noget af forhistoriens vingesus, idet man passerer 3 bronzealderhøje og nogle såkaldte  jernalderagre, som er forklaret med en info-tavle ved Lauhede P-plads på vestsiden af Skivevej.