Indbydelse til en – gratis – spændende tour i Sydvest Salling søndag 12. juni kl. 10.30 i godt vejr!

Landsbyklyngen Sydvest Salling vil gerne vise nogle af områdets spændende steder – både kultur, historie, erhverv, natur og institutioner.

I kører i egen bil eller tager cyklen

 Startstedet kl. 10.30 er Spøttrups Lokalhistoriske Arkiv i den tidligere Ramsing Skole, hvor man indføres i arbejdet på et af Danmarks flotteste lokalarkiver. Herefter orienteres om Onsdagshuset ligesom Ramsings integrerede børneinstitution og hal beses.

Turen fortsætter til Brodal Jagtforenings smukt beliggende flugtskydningsbane nær Bustrup, hvor der vises rundt og fortælles om stedet. Her bliver også indbudt til at forsøge sig i den ædle skydekunst – med hjælp fra en erfaren instruktør.

Inden turen går videre nydes frokost med medbragt mad eller bestilte sandwich bestilles. Sandwich bestilles på tlf 30498892 senest onsdag. Øl/vand kan købes på stedet. Ud over de smukke omgivelser kan man også nyde et musikalsk indslag.

Sidste etape går til Herregården “Kjærgaardsholm”. Her underholdes om stedets spændende historie, ligesom der også bliver lejlighed til at beundre de mange velholdte veteranbiler, traktorer og flyvemaskine. Turen sluttes af med en fælles, guidet traktortur ud til det gamle voldsted, hvor vi oplever græssende Anguskvæg.

Støt lokale initiativer – mød frem!

Landsbyklyngen Sydvest Salling

Husk at bestille eventuelle sandwich på 30498892 senest onsdag

Del på Facebook