Nytårshilsen fra Landsbyklyngen Sydvest Salling

Sydvestsalling kirker med sne

December brev 2022

Sarbejdet mellem landsbyerne Ramsing, Håsum, Vejby og Lem startede i 2015. De første vedtægter blev godkendt i 2018. Gennem årene har styregruppen forsøgt at leve op til formålsparagrafferne.
Styregrupper erkender, at det ikke er let at vænne foreningerne til at samarbejde ud over sognegrænserne, og dermed bliver det også svært at få folk fra de 4 sogne til at møde op til fælles arrangementer, hvilket kan skyldes, at de eksisterende foreninger er initiativrige og stabler mange arrangementer på benene – heldigvis.
Et aktivt foreningsliv er livsnødvendigt for et lokalsamfund. Uden foreningerne vil landsbyerne blive kedelige og kulturelt fattige. Dertil kommer, at kirkerne også tilbyder flere arrangementer. Tak for det.

Foredrag:
2022 har for Landsbyklyngen Sydvest Salling lavet 12 streamede foredrag med 4 i Ramsing, 4 i Vejby og 4 i Lem. Desværre har Håsum endnu ikke fundet en erstatning for det nedbrændte forsamlingshus. Foredragene sendes gratis fra Aarhus Universitet – kun 1 gang – altid tirsdage fra kl. 19.00 til 21.00. Foredragsholderne er altid dygtige videnskabsmænd, som forsker på højeste plan. De fleste har udgivet bøger om forskningen. Til tider svært at følge med, men altid får man en god viden om, hvordan det er og hvor det bevæger sig hen – fremtiden bliver ridset op.
Deltagelsen har været stigende fra ca. 15 op til 35 – 40. Emner om det menneskelige trækker altid flest. Meget fysiske emner færrest. Foredragene starter op igen i februar 2023.

Gåtur:
Klyngen afviklede tur i Sønder Lem ud over sandrevlestien og op i plantagen forbi skovbegravelsespladsen. Desværre var aften ramt af regn lige indtil starten gik. Derfor var deltagelse ikke stor. Turen gentages næste år.

Cykeltur:
Med start fra Vejbys flotte parkområde ad asfalt, grus, græs – markvej med ret højt græs. En tur på 10 – 12 km med en del stop, hvor de stedkendte fortalte om stederne. En god tur med ca. 15 deltagere

Tour SydVest Salling:
Som noget nyt for at trække flere til området lavede klyngen en tur, hvor der blev præsenteret institutioner i området: Ramsing Børnehave og Spøttrup Ungdomsklub. Deltagerne kørte i egne biler eller cyklede fra sted til sted.
Kulturen blev præsenteret med besøg og fortælling om arbejdet i Spøttrup Historiske Arkiv og med klassisk musik i Brodal Jagtforenings klublokaler, hvor det var madpause.
Fritids muligheder vistes frem med flugtskydning, hvor instruktører fortalte om denne idræt og gav deltagerne mulighed for at ramme de hurtige lerduer.
Sidste besøgssted var herregården Kærgårdsholm, hvor ejeren viste sit landbrug frem med køretur på traktor og vogne ud for at se den specielle form for kvægdrift – ud til voldstedet, hvor den første Kærgårdsholm har været. Et foredrag i laden om gården historie suppleret med fremvisning af tegninger og fotos gav en god viden om gårdens historie. Rundvisning blandt de mange veteranbiler og opstart af flymotor med 12 cylindre fra 2. verdenskrig. Sidst et besøg i hangaren, hvor den lille private flyvemaskine var til skue.

Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig:
På initiativ fra Landsbyklyngen blev der etableret en arbejdsgruppe med deltagere fra alle områder omkring det store areal. Naturparkgruppen undersøgte muligheder for at få projektet gennemført. Et tip til gruppen om, at Friluftsrådet ikke fastholdt krav om et stort sammenhængende areal medførte, at gruppen anmodede Teknik og Miljøudvalget om et møde – det blev til flere bl.a. med person fra Friluftsrådet, nok et møde ved ” æ Tørhus” med hele udvalget. Skive Kommune ansatte omsider en person til at skrive godkendelsesansøgningen færdig. Nu er den afsendt. Naturparkgruppen er ikke i tvivl om, at Friluftsrådet vil godkende ansøgningen. Ligeledes har naturparkgruppen afholdt et møde med direktør Ditte Staun, Naturpark Åmosen omkring Tissø på Sjælland. Det gav et indblik i, hvordan en naturpark kan drives, og hvad man skal undgå.

Landsmøde for landsbyklynger i Silkeborg:
Sydvest Salling havde 2 deltagere med til møde for alle landsbyklynger i Silkeborg. Her fik deltagerne muligheder for at høre om de andres arbejdet i klyngerne. De opstartede klynger fortsætter alle. Friluftsrådet havde arrangeret mødet og bestemt programmet, hvor der var gode indslag fra konsulentgrupper. Ingen fortalte, at det var let at få klyngerne til at fungere efter formålene. Det er svært at arbejde på tværs, men også godt at høre, om de mange forskellige måder, klyngerne arbejder på.

Arbejdet i styregruppen:

Siden vedtægterne blev vedtaget til nu er der afholdt 49 styregruppemøder. På sidste møde blev 2023-programmet færdigt, og det vil blive offentliggjort meget snart.

Tak for 2022 og forhåbentlig ser vi mange deltagere til arrangementerne i 2023

Glædelig jul med ønsket om et godt 2023

Styregruppen for Landsbyklyngen Sydvest Salling

Del på Facebook