Tour Sydvest Salling

Søndag den 12, juni kl 10.30 inviterer “Landsbyklyngen Sydvest Salling” på tur rundt i området med 3 spændende besøgssteder for at præsentere såvel kulturliv som fritidsliv og erhverv i området. 

Startstedet er Spøttrups Lokalhistoriske Arkiv i den tidligere Ramsing Skole, hvor man indføres i arbejdet på et af Danmarks flotteste lokalarkiver. Herefter orienteres om Onsdagshuset ligesom Ramsings integrerede børneinstitution og hal beses.

Turen fortsætter til Brodal Jagtforenings smukt beliggende flugtskydningsbane nær Bustrup, hvor der vises rundt og fortælles om stedet. Her bliver også indbudt til at forsøge sig i den ædle skydekunst – med hjælp fra en erfaren instruktør.

Inden turen går videre nydes frokost med medbragt mad eller bestilte sandwich. Øl/vand kan købes på stedet. Ud over de smukke omgivelser kan man også nyde et musikalsk indslag.

Sidste etape går til Herregården “Kjærgaardsholm”. Her underholdes om stedets spændende historie, ligesom der også bliver lejlighed til at beundre de mange velholdte veteranbiler, traktorer og flyvemaskine. Turen sluttes af med en fælles, guidet traktortur ud til det gamle voldsted, hvor vi oplever Anguskvæget i de rette omgivelser.

Alle kører i bilkortege eller på cykel – afhængig af alder og kondi.

Deltagelse er gratis og kræver ikke forhåndstilmelding, men god køkultur.

Mød op og få gode oplevelser i Sydvest Salling søndag 12. juni 2022

 

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 30498892 

Med mange hilsener 

Aage Dahl

Landsbyklyngen Sydvest Salling

Del på Facebook