Sydvest Salling Klyngen

Bredbånd i Sydvest-Salling

Landsbyklyngen går i gang med at samle fuldmagter for at søge Bredbåndspuljen om tilskud, til etablering af  Bredbånd i Klyngen. De tilskudsberettigede adresser er hvor

Læs mere